System ochronny dla produkcji przemysłowej

Słowo “andon” pochodzi z języka japońskiego i oznacza – “sygnalizator”. Japońska firma Toyota wprowadziła do swoich fabryk system kontroli, który nazwała systemem andon. Oznacza to, że w każdej chwili gdy coś zadziała nie tak na linii produkcyjne,j włącza się sygnalizator, który o tym informuje. System andon pozwala na pełne wykorzystanie materiałów przeznaczonych do produkcji.

Jak działa system

Wszystko opiera się na sygnalizacji świetlnej a podstawowym elementem systemu jest ogromna tablica. Ten wizualny system komunikacji daje sygnały za pomocą światła. Wspomniana, wielka tablica, za pomocą sygnałów świetlnych, dźwięków muzyki, specjalnych tonów informuje i zarazem wskazuje miejsce, w którym, w czasie procesu produkcji, doszło do jakichkolwiek problemów w procesie produkcyjnym. System andon pozwala na natychmiastową reakcje odpowiednich służb, które natychmiast wstrzymują całą produkcję. Generowany alarm od razu zostaje wykryty.

Szybka reakcja

Efekty dźwiękowe i sygnalizacja świetlna systemu andon doprowadzają do natychmiastowej reakcji. Od razu wszystkie nieprawidłowości produkcji zostają wykryte a reszta materiałów, użytych do produkcji, ochroniona przed zmarnowaniem lub zepsuciem. System andon to zmniejszenie kosztów produkcji poprzez natychmiastowe eliminowanie uszkodzonych i wadliwych produktów. Jest to coś w rodzaju kontroli jakości, tylko kontroli sprawdzającej jakość produktu przed ukończeniem.

Minusy systemu

System posiada swoje minusy a największym z nich jest fakt, że wzrastają koszty w związku z przestojem stanowisk, w których błędu nie wykryto. Dlatego też opracowuje się linie produkcyjne, które są podzielone na dane sektory. Zatrzymanie jednego sektora nie powoduje przestojów w innych sektorach produkcji, znacznie oddalonych od miejsca, w którym wykryto błąd produkcyjny.

Ewoluowanie systemu andon przez kolejne lata

Dzisiejszy system andon jest już systemem super nowoczesnym. Kiedyś stanowiska produkcyjne wyposażone były w specjalne linki, których pociągnięcie informowało o powstałym danym błędzie w trakcie produkcji. Dzisiaj system działa na zasadzie dźwięku i efektu świetlnego. Reakcja jest natychmiastowa i od razu następuje rozwiązanie danego problemu.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Signalo